Zateplení bytového domu Bystrá n.J. č.p.58

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001644
Zahájení projektu: 18. 2. 2016
Ukončení projektu: 22. 9. 2016
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je zateplení bytového domu č.p.58 v Bystré nad Jizerou spočívající v zateplení fasády, střešní konstrukce (na podlaze půdy), zateplení stropů (stropní konstrukce ve sklepních prostorech) a výměně výplní otvorů. Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu č.p.58 v Bystré nad Jizerou. Jedná se o třípodlažní objekt s počtem bytových jednotek 6.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 479 957,77 Kč
Národní soukromá částka: 1 119 901,51 Kč
 
Celková částka: 1 599 859,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena