Stavební úpravy objektu obecního úřadu a mateřské školy č. 68 v obci Petrovice, zlepšení tepelně technických vlastností.

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC PETROVICE
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00174
Zahájení projektu: 12. 8. 2008
Ukončení projektu: 16. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt byl zaměřen na snížení energetické náročnosti při provozu budovy Obecního úřadu, jejíž součástí je také mateřská školka. Tato úspora byla realizována prostřednictvím výměny okenních a dveřních rámů, zateplení stropní konstrukce 2. NP a zateplení vnějšího pláště budovy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 861 102,18 Kč
Veřejné zdroje ČR: 328 429,00 Kč
 
Celková částka: 2 189 531,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena