Zateplení SVJ Kamenická, Děčín

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků jednotek domu Kamenická 290/110, 297/108, Děčín II
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0009151
Zahájení projektu: 23. 1. 2018
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem předkládaného projektu je snížení celkové dodané energie řešeného bytového domu ul. Kamenická 290/110, 297/108 v Děčíně a pozitivní ekonomický dopad v podobě úspory výdajů na vytápění. Cíle bude dosaženo zejména prostřednictvím zateplení obvodových stěn, soklu a ostění a nadpraží oken, vč. souvisejících stavebních prací (klempířské prvky apod.). Pozitivní dopady projektu ocení vlastníci bytových jednotek SVJ i obyvatelé okolní zástavby bytových domů (zvýšení kvality ŽP, zlepšení prostředí)

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 929 196,90 Kč
Národní soukromá částka: 2 168 126,10 Kč
 
Celková částka: 3 097 323,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena