Zvýšení kvality návazné péče ve FN HK 2

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001424
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na pořízení a modernizaci nutné přístrojové techniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové k zajištění potřebné návazné péče spojené s centry vysoce specializované péče FN HK. Cílem projektu je zajištění potřebné návazné péče modernizací vybraného souboru přístrojů, který umožní zajistit návaznou péči v souladu se schválenou Koncepcí návazné péče.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 30 175 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 325 000,00 Kč
 
Celková částka: 35 500 000,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena