Revitalizace dřevěného kostela sv. Michaela Archanděla v Řepištích

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Římskokatolická farnost Vratimov
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004368
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na posílení ochrany specifické části nemovitého kulturního dědictví, kterou je dřevěná sakrální architektura. Tato část nemovitého kulturního dědictví je obzvlášť ohrožena a vyžaduje ochranu, protože dřevo je při nedostatečné ochraně více ohroženo degradací než tradiční zděné konstrukce. Z tohoto důvodu se také nedochovalo velké množství celodřevěných staveb do současnosti. Součástí projektu jsou také opatření pro lepší prezentaci a zpřístupnění této památky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 287 777,87 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 092 679,75 Kč
Národní soukromá částka: 546 339,88 Kč
 
Celková částka: 10 926 798,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena