Revitalizace hradu Kost

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Kinský dal Borgo, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000313
Zahájení projektu: 4. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje jednak na záchranné práce na hradě (řešení vlhkostních poměrů; oprava parkánové zdi a skalního masivu; konzervace plastických částí kamenného zdiva; odvlhčení a práce na krovu kaple sv. Anny; revitalizace povrchu nádvoří a parkánů), a jednak na návazné činnosti, které povedou ke zpřístupnění nových objektů pro návštěvníky i ke zvýšení celkového počtu návštěv (např. otevření nové expozice s 3D prezentací). Památka bude rovněž nově zabezpečena kamerami a záznamovým zařízením.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 74 987 090,27 Kč
Národní soukromá částka: 13 233 015,93 Kč
 
Celková částka: 88 220 106,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena