Územní studie Město Vsetín - přednádražní prostor

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Vsetín
Registrační číslo: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0000412
Zahájení projektu: 22. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2017
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Územní studie navrhuje řešení ploch přednádražního prostoru železniční stanice Vsetín ležící na železniční trati č. 280, zařazené do sítě TEN-T včetně bezprostředně navazujících ulic Nádražní a U Hřiště. Studie bude sloužit jako podklad pro komplexní stabilizaci plochy pro nádražní prostor veřejné linkové dopravy a zařízení navazujících služeb (parkování, cyklodoprava, taxi) s minimalizací docházkových a přepravních vzdáleností s maximálním komfortem pro cestující.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 522 180,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 268 620,00 Kč
 
Celková částka: 1 790 800,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena