Územní plán Štramberka

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Štramberk
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/08.07105
Zahájení projektu: 14. 12. 2009
Ukončení projektu: 31. 7. 2011
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Cílem projektu je zajištění odborných prací projektanta následujících po schválení zadání až po vypracování návrhu Územního plánu Štramberka.
Žadatelem je město Štramberk (Moravskoslezský kraj).
Pořizovatelem je město Kopřivnice.
Projekt započal dne14. 12. 2009 schválením zadání ÚP zastupitelstvem města Štramberk a bude ukončen 30. 6. 2011, kdy bude návrh územního plánu zpracován projektantem, odevzdán zadavateli a následně také předán
pořizovateli. Další aktivitou, která je součástí realizační fáze projektu je zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA). Poslední aktivitou, která bude v průběhu realizace projektu uskutečněna, bude
vystavení faktury zhotovitelem a následné proplacení ze strany města Štramberk.
Veškerá rizika projektu jsou eliminována (více viz příslušná záložka).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 548 872,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 96 860,00 Kč
 
Celková částka: 645 732,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena