Územně analytické podklady ORP - Frýdlant nad Ostravicí

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Frýdlant n.O.
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/01.00090
Zahájení projektu: 26. 5. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Obsahem projektu je vyhodnocení stavu a vývoje území jako součást podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ), zpracování RURÚ včetně textových, grafických a digitálních výstupů

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 624 750,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 110 250,00 Kč
 
Celková částka: 735 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena