Územní plán Lázně Bohdaneč

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Lázně Bohdaneč
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/05.06004
Zahájení projektu: 4. 6. 2009
Ukončení projektu: 22. 6. 2012
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Obsahem projektu je zpracování nového územního plánu města Lázně Bohdaneč. V současnosti platný územní plán je již z roku 1993 a bylo provedeno jeho 6 změn. Cílem projektu je zajistit odborné práce projektanta následující po schválení zadání územního plánu až po vypracování návrhu. Aktivity projektu zahrnují zabezpečení odborně fundovaného zpracování konceptu a návrhu územního plánu včetně zpracování a vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA). Předpokladem realizace projektuje fungující realizační tým žadatele a jeho úzká spolupráce s pořizovatelem územního plánu, kterým je v souladu se stavebním zákonem Magistrát města Pardubic. Projekt umožní pořízení významného a důležitého dokumentu, který je nezbytným předpoklademudržitelného rozvoje města Lázně Bohdaneč jako jediného lázeňského místa v Pardubickém kraji. Je rovněž fundamentálním dokumentem pro stavební a s tím související ekonomický rozvoj celé lokality.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 625 125,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 110 317,00 Kč
 
Celková částka: 735 442,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena