Územně analytické podklady ORP Bílovec

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Bílovec
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/01.00107
Zahájení projektu: 26. 5. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Realizaci projektu ukládá zákon číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, dle § 27. Projekt je určen pro výkon státní správy pro správní obvod obce s rozšířenou působností Bílovec. Projekt se zaměřuje na splnění zákonné povinnosti spojené se zajištěním kvalitního řízení udržitelného rozvoje území s využitím moderních přístupů územního plánování. Cíle projektu budou dosaženy kvalitně, efektivně a v souladu se zákonem. Plánované aktivity budou realizovány zaměstnancem úřadu ve spolupráci s firmou vybranou na základě výběrového řízení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 930 580,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 164 220,00 Kč
 
Celková částka: 1 094 800,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena