Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Slavkov u Brna
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000302
Zahájení projektu: 1. 7. 2017
Ukončení projektu: 30. 4. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova areálu zámku Slavkov u Brna , který je od 1.července 2008 prohlášen za národní kulturní památku. Cílem projektu je na obnovu zámeckých valů kolem hlavní budovy zámku, zvýšení zabezpečení památky a odstraňování přístupových bariér. Zámecké valy jsou jedním z míst, kde veřejnost vstupuje do prostoru areálu zámku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 48 130 676,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 493 648,78 Kč
 
Celková částka: 56 624 325,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena