Klatovské katakomby - obnova expozice

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Klatovské katakomby, z. s.
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0006543
Zahájení projektu: 1. 7. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2019
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace současné expozice v prostoru katakomb (krypt pod Jezuitským kostelem), které byly opraveny a nově zpřístupněny v rámci předchozího projektu Klatovské katakomby 2010. Projekt řeší v I. etapě hlavně vznik ucelené části expozice věnované barokní hudbě. Dále zahrnuje obnovu současné AV techniky v celých katakombách a vznik audiovizuální expozice v zatím nepřístupných prostorách. Součástí prací jsou také stavební úpravy zdiva poškozeného vzlínajícím vlhkem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 757 627,70 Kč
Národní soukromá částka: 145 138,30 Kč
 
Celková částka: 2 902 766,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena