Sociální podnik - Santini Café s.r.o. - kavárna s pražírnou v Praze

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Santini Café s.r.o.
Registrační číslo: CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001335
Zahájení projektu: 1. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Obsahem projektu žadatele Santini Café s.r.o. je vytvoření udržitelného sociálního podniku v Praze, jenž bude podporovat integraci osob znevýhodněných na trhu práce. Předmětem projektu je nákup vybavení podniku, ve kterému bude provozována kavárna s pražírnou, která bude sloužit k posílení sociální soudržnosti a k šíření myšlenek sociálního podnikání v regionu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 697 892,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 697 892,00 Kč
 
Celková částka: 3 395 784,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena