Inovace a optimalizace postupů při zrání, skladování a produkci masa a masných polotovarů

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Uzeniny Příbram, a.s.
Registrační číslo: 15/001/16220/120/000005
Zahájení projektu: 22. 8. 2016
Ukončení projektu: 2. 5. 2017
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Společnost ZEMAN maso-uzeniny, a.s. ve spolupráci Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Fakultou potravinářské a biochemické technologie v rámci projektu ve svém výrobním závodu v Příbrami inovovala a optimalizovala postupy při zrání, skladování a produkci masa a masných polotovarů. Inovované postupy, investice do nových technologií a stavebních úprav vedly ke zlepšení kvality a bezpečnosti procesu zrání, balení a produkce masa a masných polotovarů. Investice do stavebních úprav a nových technologií umožnily optimalizovat a inovovat pracovní postupy.

Díky inovativním postupům a novým technologiím se výrazně zmenšily možnosti kontaminace fyzikálními, mikrobiologickými a chemickými činiteli a tím snížily možnost potencionálního zdravotního rizika spojeného s konzumací kontaminovaných produktů. Díky inovacím v procesu zrání a balení masa se podařilo vyvinout novou řadu výrobků. Jedná se o novou řadu produktů s garantovanou dobou zrání balené ve skin balení (nový druh vakuového balení, který společnost Zeman maso uzeniny, a.s. u svých produktů doposud nevyužívala). Inovativní postupy vedly ke zlepšení kvality u masa masných polotvarů balených do ochranné atmosféry. Díky projektu se také zlepšil systém dosledovatelnosti finálních výrobků, surovin a obalů.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 37 125 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 37 125 000,00 Kč
 
Celková částka: 75 000 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena