Inovace a vývoj pěstební technologie pšenice špaldy a vícedruhových směsí v ekologickém zemědělství

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Zemaspol odbyt s.r.o
Registrační číslo: 16/002/16210/672/000027
Zahájení projektu: 18. 1. 2017
Ukončení projektu: 18. 1. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Podstatou projektu spolupráce je navržení a ověření pěstební technologie pěstování pšenice špaldy a zakládání podsevu a směsných porostů v režimu ekologického zemědělství. Účelem je snížení nákladů, zvýšení výnosů a eliminace degradace půdy a omezení rozvoje plevelných společenstev s využitím nového modifikovaného secího stroje pro výsev špaldy a vícedruhových směsí, který bude pořízen v rámci projektu.

Dílčím cílem projektu je pořízení modifikovaného secího stroje, který je využitelný i pro zakládání podsevu do úzkořádkových plodin (zejména luskovin a obilnin) a směsných plodin, skládajících se z drobnosemenných a velkosemenných druhů. Jedná se zejména o směsné porosty meziplodin a výsevu ozimých luskovin s přísevy méně vzrůstných vymrzajících meziplodin za účelem ochrany pudy před erozí a rozvojem plevelů.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 578 160,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 589 840,00 Kč
 
Celková částka: 1 168 000,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena