Prodloužení trvanlivosti sýrů bez použití konzervačních činidel

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: MADETA a. s.
Registrační číslo: 15/001/16220/231/000030
Zahájení projektu: 26. 7. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je výroba polotvrdých a tvrdých sýrů s prodlouženou trvanlivostí bez použití konzervačních prostředků. Pro dosažení tohoto cíle byly vybudovány nové výrobní prostory, pořízena nová technologie balení a porcování sýrů. K prodloužení trvanlivosti významně přispívá zejména vysoký hygienický standard nových prostor, robotická linka na vybalování sýrů ze zracích fólií a způsob porcování a balení sýrů v ochranné atmosféře.

Hlavním přínosem projektu pro spotřebitele jsou sýry v inovovaném balení, které mají prodlouženou trvanlivost, balení je znovu-uzavíratelné. Přínosem pro výrobce je vyšší konkurenceschopnost na tuzemském i zahraničním trhu, tedy i zlepšení exportních možností. Robotické vybalování a využití paletizátoru snižuje nároky na pracovní sílu.

Výstupy projektu jsou: inovované polotvrdé a tvrdé sýrů s trvanlivostí prodlouženou o 25%, dále nová technologie balení a porcování sýrů, která je v ČR unikátní, nové laboratorní vybavení a postupy hodnocení složení plynu v obalu a sýrů a nové výrobní prostory.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 37 125 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 37 875 000,00 Kč
 
Celková částka: 75 000 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena