Spolupráce v rostlinné výrobě

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Ing. Miroslav Binder
Registrační číslo: 17/005/1631a/563/000063
Zahájení projektu: 24. 10. 2018
Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Hlavním záměrem projektu je pořízení samojízdného postřikovače. Důvodem je rozšíření rostlinné výroby žadatele a spolupracujícího subjektu o pěstování kukuřice na zrno. Za tím účelem je pro potřeby ochrany porostu před škůdci během vegetačního období nutné pořídit samojízdný postřikovač se zvýšenou průchodností, jehož pořizovací cena je natolik vysoká, že jej ani žadatel ani spolupracující subjekt nejsou schopni pořídit samostatně.

Přínosem realizace projektu je možnost žadatele a spolupracujícího subjektu užívat potřebné strojní vybavení, které umožní rozšířit jejich rostlinnou výrobu o pěstování kukuřice. Diverzifikace plodin o kukuřici a její prodej na zrno bude současně ekonomickým přínosem pro žadatele i spolupracující subjekt
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 305 315,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 331 685,00 Kč
 
Celková částka: 2 637 000,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena