Česko-polská Hřebenovka - východní část

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254
Zahájení projektu: 30. 9. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2022
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na vyšší využití přírodního a kulturního bohatství příhraniční oblasti Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického a Olomouckého kraje a Dolnoslezského vojvodství. Cíle projektu dosáhne obnovením historické turistické trasy s několika propojeními přes hranici, vybudováním doprovodných investic a masivní propagační kampaní pod společnou značkou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 934 411,00 EUR
Veřejné zdroje: 517 935,11 EUR
 
Celková částka: 3 452 346,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena