3,2,1 Start!

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Statutární město Ostrava
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000583
Ukončení projektu: 31. 7. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2017
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Do projektu "3, 2, 1 Start!" jsou zapojeny 2 mateřské školy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a mateřská škola z města Głubczyce. Cílem projektu je propagovat, rozšířit a aplikovat na dětí principy aktivního a zdravého životního stylu. Aktivity projektu budou zaměřeny na pohybové činnosti - ať už formou sportovních, tanečních a hudebních aktivit či vystoupení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 321,20 EUR
Veřejné zdroje ČR: 1 644,93 EUR
 
Celková částka: 10 966,00 EUR

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena