Modernizace záp. část Praha hl.n., 2.část nást. I - IV

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/1.1.00/08.0063
Zahájení projektu: 7. 1. 2008
Ukončení projektu: 15. 7. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Stavba "Modernizace záp. č. Praha hl.n., 2.část, nást. I - IV" obsahuje úplnou rekonstrukci stavebního a technologického zařízení v prostoru 1. - 4. nástupiště, v podélném směru je rozsah vymezen od jižního zhlaví před vinohradskými tunely až po severní zhlaví před přebudovaným přemostěním přes Seifertovu ulici rekonstruované před zahájením stavby "Nového spojení". Stavba obsahuje i dokončení modernizace podchodů pro cestující pro 1. - 4. nástupiště a zavazadlové tunely v návaznosti na řešení úprav Fantovy budovy v rámci stavby ČD "Rekonstrukce ŽST Praha hl.n.". Společně s přestavbou podchodů bude upravena i konfigurace kolejiště a nástupišť pod nádražní halou. Zvýšením nástupních hran nástupišť na požadovaných 550 mm nad TK budou ulehčenyvýstupy a nástupy cestujících do vlakových souprav. Zlepšen bude i komfort výstupu na nástupiště z podchodů stávající schodiště budou doplněny výtahy a pohyblivými eskalátory. Zcela nově bude navržen informační systém pro cestující i vybavení nástupišť drobnou architekturou.
Rekonstrukce kolejí materiálem S 49 v délce 4,163 km
Rekonstrukce nástupišť: 2 jazyková, 3 ostrovní a 1 vnější.
Mostní objekty
rekonstrukce 2 podchodů + 1 bez nové NK (světlost 8 m)
1 nový zavaza,4 m)
Výtahy a eskalátory
4 výtahy pro cestující
4 nákladní výtahy
24 eskalátory pro cestující

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 958 547 310,38
Veřejné zdroje ČR: 382 078 298,00
 
Celková částka: 1 340 625 608,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena