Cyklostezka Třinec - Konská

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Třinec
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0005297
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Podstatou projektu je komplexní řešení cyklistické dopravy na jednom z nejfrekventovanější příjezdů do Třince, silnici II/468. Projekt řeší úsek této silnice od téměř od hranice katastru po kruhový objezd u vjezdu do centra Třince. Řešení sestává ze samostatné cyklostezky a vyhrazených pruhů pro cyklisty. Cyklostezka a vyhrazené pruhy pro cyklisty budou využívány zejména k dopravě do a ze zaměstnání, doplňkově bude cyklostezka využívána k dopravě do škol či za službami.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 000 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 20 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena