Letecká technika pro záchranné práce v IZS

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Ministerstvo vnitra
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/27.09721
Zahájení projektu: 27. 10. 2014
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Projekt je zaměřen na záchranu lidských životů a navazuje na komplex projektů zacílených na předcházení, přípravu a řešení mimořádných událostí včetně technických a technologických katastrof a živelných pohrom. V rámci projektu je plánováno pořízeníletecké techniky pro "Leteckou službu Policie PČR", která je odbornou a specializovanou službou Policie ČR. Projekt zahrnuje pořízení speciální letecké techniky a vybavení, která bude provozována na celém území ČR ke zvýšení a zajištění efektivní akceschopnosti IZS. Konkrétně se jedná o pořízení 1 ks vrtulníku střední hmotnostní kategorie, 3 ks automobilních cisteren (malé, střední a velké kapacity) a 4 ks optoelektronických stabilizovaných plošin.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 398 083 973,00
Veřejné zdroje ČR: 70 250 113,00
 
Celková částka: 468 334 086,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena