Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001947
Zahájení projektu: 30. 6. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem projektu je zajištění a poskytování kvalitní přednemocniční neodkladné péče pacientům, kteří jsou akutně ohroženi na životě či zdraví. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení vybavení do vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje p.o. (ZSS MSK), jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V rámci projektu tak dojde k pořízení celotělových simulátorů v počtu celkem 5 ks.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 642 460,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 936 904,75 Kč
 
Celková částka: 19 579 365,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena