Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Městská nemocnice v Litoměřicích
Registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/63.01025
Zahájení projektu: 1. 5. 2014
Ukončení projektu: 24. 7. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Cílem projektu "Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích" je zvýšení kvality poskytovaných zdravotních služeb. Předmětem projektu je modernizace šesti centrálních operačních sálů (COS) nemocnice. Projekt je realizovánjako dvouetapový. Předmětem první etapy je nákup zdravotnické techniky. Druhá etapa projektu spočívá v realizaci stavebních prací, které jsou pro celkovou modernizaci COS nezbytné, nákupu druhé části souboru zdravotnické techniky a následné instalaci a uvedení zařízení do provozu. Na realizaci projektu se podílí projektový tým sestavený z interních zaměstnanců ve spolupráci s externími experty. Výstupem projektu budou modernizované centrální operační sály nemocnice zajišťující kvalitní zdravotní služby (operační úkony) pacientům a dále vyhovující pracovní podmínky pro zaměstnance. Projekt má vazbu na řadu jiných realizovaných projektů. Do provozní fáze projektu bude zapojen partner UJEP, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 37 470 888,00
Veřejné zdroje ČR: 6 612 509,00
 
Celková částka: 44 083 397,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena