Inovace komunikačního a informačního systému pro zdravotnictví a sociální sféru.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ZPT Vigantice spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011884
Zahájení projektu: 6. 12. 2018
Ukončení projektu: 4. 4. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je inovace procesu výroby komunikačního systému, která umožní plnohodnotné zavedení průmyslové výroby inovovaného produktu v podobě nové generace komunikačního systému pro zdravotnická zařízení a zařízení sociální sféry. Ten bude nově vystavěn na progresivní technologii přenosu dat (IP) a přenosu hlasu (VoIP), což umožní skokové zvýšení funkčních vlastností, zvýší jeho využitelnost ve zdravotnických zařízeních a přispěje ke snížení materiálové a energetické náročnosti dodávek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 822 679,00 Kč
Národní soukromá částka: 3 449 941,00 Kč
 
Celková částka: 6 272 620,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena