Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 16 - Metodické doporučení pro implementaci finančních nástrojů

Př. 16 - Metodické doporučení pro implementaci finančních nástrojů

Cílem metodického doporučení je popsat doporučené osvědčené postupy k implementaci finančních nástrojů ve všech fázích od předběžného posouzení po implementaci, realizaci, likvidaci a výstupní politiku. Metodické doporučení je určeno zejména pro řídicí orgány programů ESIF, které budou realizovány v programovém období 2014 – 2020, jako podklad pro implementaci finančních nástrojů a vytvoření vlastních metodických pokynů. Metodické doporučení bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ke dni 22. 10. 2014, kdy bylo pro informaci předloženo vládě, s účinností ode dne vydání.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena