Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 14 - Metodický pokyn řízení výzev, hodnocení a výběru projektů

Př. 14 - Metodický pokyn řízení výzev, hodnocení a výběru projektů

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů – je závazný pro všechny programy v rámci ESI fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž řídicí orgán je v kompetenci ČR s výjimkou programů Evropské územní spolupráce a ustanovení, která jsou v tomto pokynu výslovně uváděna jako doporučující.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena