Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 09 - Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování

Př. 09 - Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování

Cílem tohoto metodického pokynu je stanovit jednotná pravidla způsobilosti výdajů a definovat základní podmínky způsobilosti výdajů pro programy v souladu s právními předpisy Evropské unie a v kontextu právních předpisů České republiky. Metodický pokyn je závazný pro všechny programy v rámci ESIF (vyjma PRV, pro který je doporučujícího charakteru), které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž řídící orgán je v kompetenci ČR. Metodický pokyn byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 9. srpna 2013 na základě usnesení vlády ČR č. 597 a nabývá účinnosti od 1. listopadu 2013.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena