Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 26 - Metodický pokyn veřejné podpory - monitorování

Př. 26 - Metodický pokyn veřejné podpory - monitorování

Cílem metodického pokynu veřejné podpory v ESI fondech v ČR v programovém období 2014-2020 – monitorování je nastavení jednotných zásad a postupů monitorování a podávání zpráv a informací o stavu a pokroku v poskytování veřejné podpory v ESI fondech v České republice v programovém období 2014 – 2020.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena