Programové období 2021-2027 > Programy > Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program (IROP) v období 2021-2027 navázal na program IROP v předchozím sedmiletém období. Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena