Programové období 2021-2027 > Programy > Interreg V-A Česká republika - Polsko (2021-2027)

Interreg V-A Česká republika - Polsko (2021-2027)

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko bude v období 2021-2027 navazovat na stávající program Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Program bude zaměřen na regionální a místní projekty s přeshraničním významem, u kterých bude opět kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady. K financování budou vybírány pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a polské příhraničí.
 
Prostředky programu budou použity na financování opatření souvisejících s:
-          přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám;
-          posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění;
-          posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích;
-          rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility;
-          posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a
-          spolupráce institucí a obyvatel.

Podpora z programu je směřována zejména veřejnoprávním institucím a neziskovým organizacím. Pro partnery projektů je povinný princip vedoucího partnera. Tzn., že jeden z projektových partnerů je určen jako vedoucí partner projektu, který zodpovídá za realizaci celého projektu a vždy musí mít min. jednoho projektového partnera se sídlem na druhé straně hranice.

Opatření financované z programu musí mít vždy přeshraniční dopad, tzn. že jejich dopad musí být po obou stranách česko-polské hranice. Způsobilým územím programu jsou na české straně kraje: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a na polské straně: subregiony Jeleniogórski, Wałbrzyski, Nyski, Opolski, Rybnicki a Bielski a Powiaty Pszczyński a Strzeliński.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena