Programové období 2021-2027 > Programy > Interreg V-A Rakousko - Česká republika (2021-2027)

Interreg V-A Rakousko - Česká republika (2021-2027)

Nový program bude navazovat na program Interreg V-A Rakousko - Česká republika pro období 2014-2020 a bude tak pokračovat v podpoře regionálních a místních projektů připravovaných ve spolupráci partnerů z obou stran hranice s pozitivním dopadem na společné území.

Hlavním cílem bude prostřednictvím realizace projektů v tematických oblastech: věda a výzkum, ochrana klimatu a životního prostředí, vzdělávání, kultura a cestovní ruch, přeshraniční správa opět podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat tak ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace.
 

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena