Programové období 2021-2027 > Programy > Program přeshraniční spolupráce INTERREG Bavorsko – Česko (2021-2027)

Program přeshraniční spolupráce INTERREG Bavorsko – Česko (2021-2027)

Program přeshraniční spolupráce INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 bude zaměřen na rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit, podporu přizpůsobení se změnám klimatu a prevenci s nimi spojených rizik, posílení ochrany a zachování přírody a biodiverzity, rozšiřování společné nabídky vzdělávání, posílení úlohy kultury, přírodního dědictví a udržitelného cestovního ruchu, podporu přeshraniční spolupráce institucí a tradiční projekty setkávání lidí přes hranici (tzv. people-to-people projekty).
 
Program bude navazovat na Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Nadále budou platit obecné podmínky podpory jako princip vedoucího partnera, princip přeshraniční spolupráce a prokazatelný pozitivní přeshraniční dopad na dotační území po obou stranách hranice.
 
O prostředky budou moci žádat například veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný přehled vhodných žadatelů bude stanoven pro každou investiční prioritu zvlášť.
 
Podpora bude poskytována, stejně jako v minulém programovém období, projektům s pozitivním přeshraničním dopadem na území Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje a příhraniční části vládních okresů Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko.

V programovém období 2021-2027 je na podporu projektů spolupráce podél česko-bavorské hranice k dispozici 99,1 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena