Technická asistence přípravy PSÚT

Evropská komise poskytuje technickou podporu členským státům EU při přípravě jejich plánů spravedlivé územní transformace (PSÚT). Tato podpora navazuje na zvláštní výzvu, kterou Komise vyhlásila na konci února 2020 v rámci programu podpory strukturálních reforem.

Technical Support to the preparation of the TJTP

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena