Uhelné regiony

Uhelné regiony jsou územím tří českých krajů - Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského, které se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku potýkají se závažnými socioekonomickými problémy. Podpora uhelných regionů je zaměřena zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví a obnovu území po těžbě či v návazném průmyslu. V zájmu řešení sociálních a hospodářských důsledků byl vytvořen tzv. Mechanismus pro spravedlivou transformaci, který cílí na uhelné a uhlíkově intenzivní regiony v EU, mezi které se řadí i Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj.
 
 

Na těchto webových stránkách naleznete podrobné informace k Uhelným regionům, např. k Fondu pro spravedlivou transformaci, Plánu spravedlivé územní transformace a Transformační platformě. Dále uvádíme informace k projektu Technical Support Instrument ("TSI projekt"). Informace k TSI projektu v ČJ.  Project Information in EN.

Akce k těmto tématům naleznete ZDE.
 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat ZDE.

Aktuální PODPORA OBCÍ UHELNÝCH REGIONŮ z Operačního programu Spravedlivá transformace ZDE.

 


Mechanismus pro spravedlivou transformaci

Mechanismus pro spravedlivou transformaci (MST) je součástí širšího investičního plánu pro udržitelnou Evropu a jeho cílem je finančně i prakticky pomoci regionům, pro které bude cesta k unijnímu cíli klimatické neutrality do roku 2050 složitá. Pomoc bude směřovat především do regionů závislých na fosilních zdrojích. Mechanismus se skládá ze tří pilířů uvedených níže. Spravedlivá transformace je v České republice podporována z projektu TECHNICAL SUPPORT INSTRUMENT ("TSI projekt").

 

Tři pilíře MST:

 

Dokumenty:

 

 

Novinky:


Kontakt Externí odkazy Akce

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena