Transformační platforma

Transformační platforma definuje očekávání od transformačního procesu, definuje aktivity vedoucí k naplnění těchto cílů, aktivizuje území, sleduje vývoj typových aktivit v čase.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena