Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT)

Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT) je základním dokumentem, na jehož základě dojde k následné implementaci Fondu spravedlivé transformace prostřednictvím nově připravovaného  Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). 

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena