Transformační platforma

Transformační platforma pro přípravu a implementaci FST je hlavním zastřešujícím orgánem pro zajištění participativního přístupu  při přípravě Plánu spravedlivé územní transformace.

Gestorem PSÚT je Ministerstvo pro místní rozvoj, oddělení RE:START, které úzce spolupracuje s ostatními resorty. Řídicím orgánem FST je Ministerstvo životního prostředí.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena