Zaostřeno na regiony aneb Fakta o politice soudržnosti jako základ pro Evidence Based Policy

Jakou roli hrají evaluace v řízení a rozhodování? Promítají se evaluace a z nich vzešlé závěry a doporučení do rozhodování institucí veřejné správy? Jsou efekty intervencí v různých regionech odlišné, nebo vedou ke stejnému výsledku? Tyto a další otázky reflektovala 8. evaluační konference, která se uskutečnila 3. listopadu 2022. Den na to, tedy 4. listopadu 2022, se konal doprovodný program, konkrétně dva vzdělávací workshopy a Eval Café.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena