Analýza připravenosti měst a možnosti jejich zapojení do implementace nástroje finančního inženýrství JESSICA v ČR

Operační program Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace finanční nástroje
Rok ukončení 2012
Podklad pro přípravu implementace FN v relevantních OP (ROPy a IOP), vymezení absorpční kapacity a bariér implementace finančního nástroje.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena