Publicitní činnost

Národní orgán pro koordinaci mimo jiných činností zajišťuje a koordinuje také propagaci evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v České republice. Pořádá akce, které mají za cíl s výsledky čerpání seznámit širokou veřejnosti, jako jsou dny otevřených dveří u příjemců dotací, výstavy či soutěže. Zajišťuje také mediální publicitu a vydává řadu publikací pro odbornou veřejnost.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena