Publicitní činnost

Národní orgán pro koordinaci mimo jiných činností zajišťuje a koordinuje také propagaci evropských fondů (EF) v České republice. Pořádá akce, které mají za cíl seznámit širokou veřejnost s úspěšnými projekty, jako jsou dny otevřených dveří u příjemců dotací, výstavy či soutěže. Zajišťuje také mediální publicitu a vydává řadu publikací pro odbornou veřejnost.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena