Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti mládeže a sportu. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Českým organizacím zpřístupňuje nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce.
 
Programu se mohou zúčastnit organizace, například školy, mládežnické, nevládní či sportovní organizace. Účastnit se mohou žáci a studenti, mládež, absolventi, učitelé a zaměstnanci škol, odborníci ve vzdělávání či pracovníci s mládeží.
 
Erasmus+ usiluje o posílení a rozvoj synergií s dalšími souvisejícími programy a oblastmi politiky EU, jako jsou fondy EU, které rovněž podporují kvalitativní rozvoj systémů vzdělávání nebo program Horizont Evropa, který pomůže posílit integraci vzdělávání a výzkumu, a to především ve vysokoškolských institucích.
 
Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je národní agenturou pro mezinárodní vzdělávání a výzkum, která kromě jiného administruje program Erasmus+ v České republice. Hlavním cílem DZS je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena