PRODLOUŽENÍ TRASY A METRA V PRAZE - PROVOZNÍ ÚSEK V.A DEJVICKÁ (MIMO) - MOTOL

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
Registrační číslo: CZ.1.01/5.1.00/10.0178
Zahájení projektu: 23. 12. 2009
Ukončení projektu: 6. 4. 2015
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší prodloužení trasy linky A metra v Praze ze stanice Dejvická do stanice Motol. Projekt je nezbytné realizovat především z toho důvodu, že celý severozápadní segment hlavního města Prahy je nedostatečně obsloužen veřejnou dopravou - stávající konečná na Vítězném náměstí je pouze necelé tři kilometry vzdálena od centra města, což se negativně projevuje především v době cestování z území Městské části Praha 6 do centra i ve velmi vysoké intenzitě návazné autobusové dopravy v okolí Vítězného náměstí. Realizace projektu významným způsobem přispěje k odstranění těchto negativních jevů. Výstupy projektu budou mít pozitivní přínos pro všechny obyvatele a návštěvníky území, kde bude realizován. Zvláště pozitivní přínosy se projeví v případě dopravní dostupnosti nemocnice v Motole, která je v současné době obsloužena pouze nevyhovující autobusovou dopravou. Předkladatel projektu chce dosáhnout zvýšení kvality života a snížení negativních dopadů na životní prostředí v celém severozápadním segmentu Prahy, a to prostřednictvím vybudováním kapacitního, spolehlivého, rychlého a bezpečného dopravního řešení, které přispěje nejenom ke zkvalitnění životního prostředí, ale i ke zvýšení atraktivity celého území, na kterém se projeví jeho pozitivní dopady. veškeré aktivity spojené s projektem bude realizovat Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 128 089 494,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 434 368 734,00 Kč
 
Celková částka: 9 562 458 228,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena