Silnice II/436 Tršice - průtah

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.1.12/1.1.00/01.00001
Zahájení projektu: 1. 6. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Současný stav úseku v intravilánu obce Tršic - průtahu obcí vykazuje významné závadové lokality, které vytváří ve stávajícím stavu překážku provozu:
- nevyhovující šířkové uspořádání komunikace vytvořené lokálním zúžením vozovky pod normové rozměry(zúžený profil komunikace)
- nevyhovující směrové a výškové řešení
- nevyhovující most hrozící zásadním omezením dopravní obsluhy
Hlavním cílem investičního projektu je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně obyvatel v kontextu tohoto projektu.
Stěžejní aktivitou projektu je jeho stavební část obsahující odstranění bodových závad - přeložka průtahu silnice II/436, rekonstrukci komunikace III/43619, rekonstrukci mostu ev. č. 436-016, přeložky inženýrských sítí vyvolaných investicí, protihlukovou stěnu, opatření k bezpečnosti - autobusové zálivy, zúžení profilů komunikací křižovatek (zelené pásy), odstavná parkovací stání.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 526 070,41 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 210 482,00 Kč
 
Celková částka: 34 736 552,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena