Panský dvůr Telč - centrum volnočasových aktivit a turistiky

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Příjemce: PDT s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/28.01419
Zahájení projektu: 1. 7. 2013
Ukončení projektu: 30. 5. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt společnosti PDT byl zaměřen na rekonstrukci původního hospodářského zázemí zámku Telč, později využívaného pro potřeby školního statku, do podoby centra volnočasových aktivit a turistiky, navazujícího na zemědělskou historii tohoto areálu. Ten byl z větší části nevyužívaný a v zanedbaném stavu - ve formě zeměděslkého brownfieldu v těsné blízkosti zámku i historicky cenného náměstí. Realizací tohto projektu došlo k rekonstrukci budov, vytvoření interaktivních multimediálních expozic, seznamujících návštěvníky s vývojem zemědělství a řemesel na Vysočině moderní, zábavnou formou, přitaživou jak pro dospělé, tak zejména pro dětské návštěvníky. Zejména pro ně pak je určena navazující část areálu - exponáty a atrakce, rozvíjející intelektuální i motorické dovednosti dětí. Záměrem této turistické atraktivity bylo zejména zvýšení návštěvnosti Telče a prodloužení délky pobytu, cílovou skupinou jsou primárně rodiny s dětmi, mládež a školy.

Reportáž o projektu čtěte zde. ​

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 35 729 408,00 Kč
Soukromé zdroje: 23 819 605,00 Kč
 
Celková částka: 59 549 013,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena