Vybudování muzea mlynářství - Božetice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Zdeněk Stejskal - STEJSTAV
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/29.02918
Zahájení projektu: 30. 6. 2014
Ukončení projektu: 30. 6. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na rekonstrukci objektu mlýna v Božeticích do podoby Muzea mlynářství, pekařství a zemědělství. V muzeu bude k vidění například expozice velkých zemědělských strojů, expozice zemědělského nářadí či expozice dobového bydlení zaměstnanců mlýna. Návštěvníci muzea budou dále seznámeni s původní mlynářskou činností a dobovou pekařskou výrobou. Dále bude zachována původní turbína, která bude zrepasována. Mezi exponáty budou patřit také dobové fotografie a díky promítacímu sálu budou mít návštěvníci muzea příležitost zhlédnout videoprojekce věnované mlynářství a pekařství v jižních Čechách. Součástí muzea bude i dětské hřiště a koutek pro seniory. Exponáty budou opatřeny textovými panely s doprovodným komentářem (text bude rovněž v Braillově písmu). V celém objektu bude návštěvníkům k dispozici WIFI a 11 multimediálních prezentačních kiosků s dotykovým monitorem. Z pohledu rovných příležitostí nabídne muzeum dále bezbariérový přístup, bezbariérové WC a přebalovací pult.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 383 930,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 832 458,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 825 438,00 Kč
 
Celková částka: 14 041 826,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena