Optimalizace parametrů zasněžovacího systému SKI areálu Herlíkovice

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Snowhill a.s.
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/02.00368
Zahájení projektu: 27. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 3. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Vzhledem ke stále horším klimatickým podmínkám bylo nutné dále investovat do rozvoje zasněžovacího systému v areálu. Došlo k instalaci moderních sněžných děl, která pracují i při teplotách kolem bodu mrazu. K tomu bylo třeba upravit systém čerpadel tak, aby zvládly velký rozptyl průtoků od 50 do 638 l/min. Efektivitu navýšily také instalované zasněžovací věže.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 918 729,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 691 540,00 Kč
Soukromé zdroje: 4 610 270,00 Kč
 
Celková částka: 9 220 540,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena