AREÁL SPORTŮ BYSTROČICE

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Obec Bystročice
Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00221
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 31. 7. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt navazuje na 2 již realizované etapy budování komplexního sportovního areálu. Předkládaný projekt zahrnuje realizaci venkovních prostor na pozemcích parc.č. 190/1, 190/2, 187/9. Tyto venkovní prostory areálu jsou navrženy tak, aby před stavebními objekty vznikl dostatečný rozptylný prostor pro širší veřejnost, kde bude možné posedět, občerstvit se, dohlídnout na hrající si děti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 883 517,66 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 391 209,00 Kč
 
Celková částka: 9 274 727,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena