III/2634 a III/2636 Kozly

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/01.00031
Zahájení projektu: 1. 4. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Rekonstrukce přístupové komunikace sledovala zlepšení jízdních podmínek a kvalitnější dopravní obslužnost na Českolipsku. Opravovaný úsek začínal v obci Kozly na křižovatce se silnicí III/2636. Celková délka této části komunikace byla 983 metrů. Další opravy proběhly na 646 metrovém úseku na křižovatce se silnicí III/2634 v obci Kozly. Součástí modernizace byla i sanace geologické poruchy, dále byla vytvořena nová ložná živičná vrstva a nový kryt vozovky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 005 458,91 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 648 022,00 Kč
 
Celková částka: 17 653 481,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena